Kalite
Politikamız

-

Çağdaş ve teknoloji̇k yapılanma i̇le günün tarım teknoloji̇si̇ne uygun ürünler üretmek

-

Ürünleri̇mi̇zden maksimum faydanın sağlanması i̇lkeleri̇ne dayanarak üreti̇m yapmak

-

Üreti̇len ürünlerin müşteri gereksi̇nimleri ve ihtiyaçlarını göz önünde tutarak moderni̇ze etmek

-

Kali̇te yöneti̇m si̇stemi̇yle üreti̇len ürün aşamalarında kali̇teli̇ ürünler meydana geti̇rmek ve kali̇te yöneti̇m si̇stemi̇ni̇ sürekli̇ geli̇şti̇rmek